แม่ค้าจ้า

แม่ค้าจ้า

ผู้เยี่ยมชม

Swhiteshop@hotmail.com

  ประกาศรางวัล !!! ผู้โชคดีที่ร่วมสนุก ลุ้นipad2. และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย (2226 อ่าน)

16 ส.ค. 2554 23:03

223.24.37.97

แม่ค้าจ้า

แม่ค้าจ้า

ผู้เยี่ยมชม

Swhiteshop@hotmail.com

แม่ค้าค่า

แม่ค้าค่า

ผู้เยี่ยมชม

swhiteshop@hotmail.com

19 ส.ค. 2554 10:14 #1

รางวัลที่ 1 iPad 2 3G + Wifi 32 GB มูลค่า 22,900 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
-น.ส. ธนัชชา เทพพรพิทักษ์ จ.ปทุมธานี จากร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต
และ ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ได้รับทองคำ 1 สลึง


รางวัลที่ 2 iPod Touch G4 8 GB มูลค่า 7,990 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
-น.ส. ปภาดา จิระชลรัตน์ จ.ชลบุรี จากร้าน ม.รวมเจริญ ชลบุรี
-น.ส. ณฐมน อุตรนคร จ.อุดรธานี จากร้าน มศว ประสานมิตร
และ ร้าน ม.รวมเจริญ ได้รับทองคำ 1 สลึงรางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ 1 สลึง มูลค่า 5,200บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
-น.ส. ธารารัตน์ เหลืองมิ่งขวัญฟ้า จ.ชลบุรี จากร้าน นิสิต โรบินสัน ศรีราชา ชลบุรี
-น.ส.พรรณภรณ์ คงทอง จ.ชลบุรี จากร้าน DD ชุดนิสิต หลัง ม.บูรพา
-นาย ภาณุวัฒน์ บุญประเสริฐ จ.สระบุรี จากร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
และ ร้าน นิสิต โรบินสัน ศรีราชา ชลบุรี ได้รับทองคำ 1 สลึง

180.183.106.172

แม่ค้าค่า

แม่ค้าค่า

ผู้เยี่ยมชม

swhiteshop@hotmail.com

แม่ค้าค่า

แม่ค้าค่า

ผู้เยี่ยมชม

swhiteshop@hotmail.com

19 ส.ค. 2554 10:16 #2

รางวัลที่ 4 Gift Vocher มูลค่า 200 บาท จำนวน 100 รางวัล ได้แก่
1.ธนพร สวัสดี จ.กรุงเทพ ร้านศรสยาม รามคำแหง
2.เจนจิรา ศรีสุริยจันทร์ จ.ชลบุรี ร้านศรสยาม รามคำแหง
3.นิสารัตน์ ใจยาใหญ่ จ.กรุงเทพ ร้านศรนครินทร์ ซีคอนสแควร์
4.จิระนันท์ คงสวัสดิ์วรกุล จ.สมุทรปราการ ร้านศรนครินทร์ ซีคอนสแควร์
5.กัณฐาภรณ์ ฤทธิเรือง จ.กรุงเทพ ร้านศรนครินทร์ ซีคอนสแควร์
6.ปัทมา สุขรักษา จ.ปัตตานี ร้าน มศว
7.อภิสิทธิ์ สางรัมย์ จ.นครราชสีมา ร้าน มศว
8.มนต์มนัส เจนนาวิน จ.เพชรบุรี ร้าน มศว
9.จุลนันท์ ทรงวัฒนา จ.จันทบุรี ร้าน มศว
10.ธนัท กิตติวิภาส จ.ภูเก็ต ร้าน มศว
11.ธนสิษฐ์ ขุนทองพันธ์ จ.ลพบุรี ร้าน มศว
12.วสวัตติ์ หงษ์สวัสดิ์ จ.กรุงเทพ ร้าน มศว
13.จตุพร เลาะไธสง จ.บุรีรัมย์ ร้าน มศว
14.ขจรวิทย์ สมศรี จ.พะเยา ร้าน มศว
15.นิภาดา ศรีพรม จ.ขอนแก่น ร้าน มศว
16.วรรเลขา ยอดเตชะ จ.น่าน ร้าน มศว
17.ณัฐวรรณ จิตรชาตรี จ.สมุทรปราการ ร้าน มศว
18.ณัฐธิดา ด่านผดุงธรรม จ.แพร่ ร้าน มศว
19.วรัฐมนตรา วราวุฒิ จ.สระบุรี ร้าน มศว
20.ปัทมวรรณ นาเมืองรักษ์ จ.ปราจีนบุรี ร้าน มศว
21.ศุภาพิชญ์ พึ่งสว่าง จ.นครสวรรค์ ร้าน มศว
22.ดวงใจ ศรีสอาด จ.ราชบุรี ร้าน มศว
23.พรพิมล สุประการ จ.เชียงราย ร้าน มศว
24.ฮานีฟ วงศ์แสน จ.มหาสารคาม ร้าน มศว
25.พิมพ์วดี ทิพย์ชัย จ.สุพรรณบุรี ร้าน มศว
26.คณะเทคโนโลยีเกษตร มศว จ.กรุงเทพ ร้าน มศว
27.วิชัย ศรีสัตยเสถียร จ.กรุงเทพ ร้าน มศว
28.สุกัญญา ตุระกี จ.ชลบุรี ร้าน นิสิต
29.นราพงษ์ ปราโมทย์ จ.ชลบุรี ร้าน นิสิต
30.มะลิวัลย์ ลาฤทธิ์ จ.สระแก้ว ร้าน นิสิต
31.หทัยรัตน์ แป้นงาม จ.ชลบุรี ร้าน นิสิต
32.จันทรจิรา ศรีปาน จ.ชลบุรี ร้าน นิสิต
33.วัชรี โชติรักษา จ.ชลบุรี ร้าน นิสิต
34.พิมพ์ชนก โพธิ์ศรี จ.กรุงเทพ ร้าน S-white รังสิต
35.สิริพร ปานทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้าน S-white รังสิต
36.เศรษฐศักดิ์ ผลสมบูรณ์ จ.กรุงเทพ ร้าน S-white รังสิต
37.อรณี โพธิ์ประเสริฐ จ.จันทบุรี ร้าน ดาว จันทบุรี
38.ชนะภัย ภุมรินทร์ จ.จันทบุรี ร้าน ดาว จันทบุรี
39.ศรัญญา จรูญไชย จ.จันทบุรี ร้าน ดาว จันทบุรี
40.จตุพร เกตจินดา จ.จันทบุรี ร้าน ดาว จันทบุรี
41.สุทธิรักษ์ ปานเล็ก จ.จันทบุรี ร้าน ดาว จันทบุรี
42.ศุภรดา วรรณวงษ์ จ.จันทบุรี ร้าน ดาว จันทบุรี
43.มิว พัฒโนดม จ.กรุงเทพ ร้าน ยุ้ย เมเจอร์ปิ่นเกล้า
44.กฤษณา สินประเสริฐ จ.นนทบุรี ร้าน ยุ้ย เมเจอร์ปิ่นเกล้า
45.เวธกา วีระสืบพงศ์ จ.กรุงเทพ ร้าน ยุ้ย เมเจอร์ปิ่นเกล้า
46.ภิชญา วิจิตรเอกฉันท์ จ.กรุงเทพ ร้าน ยุ้ย เมเจอร์ปิ่นเกล้า
47.ประญาณี ขมิ้นเหลือง จ.แพร่ ร้าน P&K เชียงใหม่
48.สุพิชญา มหิทธิหาญ จ.ลำปาง ร้าน P&K เชียงใหม่
49.ญาณศรณ์ มิ่งโมรา จ.สุพรรณ ร้าน P&K เชียงใหม่
50.กาญจนา ทูนล่าง จ.เชียงใหม่ ร้าน P&K เชียงใหม่

180.183.106.172

แม่ค้าค่า

แม่ค้าค่า

ผู้เยี่ยมชม

swhiteshop@hotmail.com

แม่ค้าค่า

แม่ค้าค่า

ผู้เยี่ยมชม

swhiteshop@hotmail.com

19 ส.ค. 2554 10:19 #3

อะต่อ อีก 50 คนนะจ้า ที่ได้รับ Gift Voucher มูลค่า 200 บาท จาก S-white นะค่ะ

51.อภิชญา เมืองมั่น จ.ลำพูน ร้าน P&K เชียงใหม่
52.ชนิกานต์ นุ่มตี่ จ.ชลบุรี ร้าน DD ชุดนิสิต
53.สุมาลี เส็งมี จ.ชลบุรี ร้าน DD ชุดนิสิต
54.สถาพร สุขเกิด จ.ชลบุรี ร้าน DD ชุดนิสิต
55.ศิรวณิชา ไกรศร จ.ชลบุรี ร้าน DD ชุดนิสิต
56.ภัชราภรณ์ เกตุเกล้า จ.ชลบุรี ร้าน DD ชุดนิสิต
57.รัชฎาพร หล่อวณิชย์ จ.ชลบุรี ร้าน DD ชุดนิสิต
58.ชญานี หาญรบ จ.ชลบุรี ร้าน DD ชุดนิสิต
59.สุทธิกานต์ แช่มเสถียร จ.ชลบุรี ร้าน DD ชุดนิสิต
60.เดชณรงค์ วิชาภักดีกุล จ.ชลบุรี ร้าน ม.รวมเจริญ
61.ปทุมมา ปินะกัง จ.ชลบุรี ร้าน ม.รวมเจริญ
62.ดวงใจ จันทรสูง จ.ชลบุรี ร้าน ม.รวมเจริญ
63.มนัส จงสมฤทธิ์ชัย จ.ฉะเชิงเทรา ร้าน ม.รวมเจริญ
64.เฉลิมศรี โป่งรักษ์ จ.สุพรรณบุรี ร้าน ม.รวมเจริญ
65ศรัญญา อรุณสว่าง จ.ชลบุรี ร้าน ม.รวมเจริญ
66.ศัทณีวรรณ รุ่งเรือง จ.ฉะเชิงเทรา ร้าน ม.รวมเจริญ
67.ปวีณา สีมาวัน จ.นครราชสีมา ร้าน ม.รวมเจริญ
68.สามารถ ประทาน จ.ชลบุรี ร้าน ม.รวมเจริญ
69.รพีภรณ์ นัทธีวานิช จ.ชลบุรี ร้าน ม.รวมเจริญ
70.สุกัญญา บุตรแสง จ.ฉะเชิงเทรา ร้าน ม.รวมเจริญ
71.ธันยพร สุขเรือง จ.นครศรีธรรมราช ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
72.สุพิชญา ประมูลศิลป์ จ.เพชรบูรณ์ ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
73.ภัสรา ตรีสุวรรณ์ จ.กรุงเทพ ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
74.คณัสนันท์ ปืนโก จ.ปทุมธานี ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
75.ณัฎธิณี พึ่งน้อย จ.กรุงเทพ ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
76.เสาวณีย์ สังข์ประเสริฐ จ.ปทุมธานี ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
77.ปลายฝน วงศ์เบี้ยสัจจ จ.ปทุมธานี ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
78.ชฎาพร ฝ่ายบุญ จ.นครพนม ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
79.เสรี สมบัติศัฐ จ. ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
80.ขนิษฐา ใจเด็ด จ. ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
81.เสาวณีย์ สกุลทอง จ.ปทุมธานี ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
82.วรญา แสงหิรัญ จ.ปทุมธานี ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
83.ทิวาวรรณ ไกรษี จ. ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
84.รัชฏาภรณ์ อำพร จ.กรุงเทพ ร้าน GOOD SHOP ฟิวเจอร์รังสิต
85.วจี รินตัน จ.กรุงเทพ ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
86.ทักษิณา ชอบด้วยไทย จ.สมุทรสาคร ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
87.เอกสิทธิ์ ศรีสุวรรณ์ จ.นครราชสีมา ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
88.สุรีรัตน์ สีธูป จ.กรุงเทพ ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
89.มานพ ทิพย์ชมภู จ.หนองบัวลำภู ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
90.ศันสนีย์ บุญยินดี จ.สิงห์บุรี ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
91.อรอุมา อินทรอนันต์ จ.ตรัง ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
92.สุปรียา สละชีพ จ.เพชรบูรณ์ ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
93.พรทิพย์ สะอาด จ.ปทุมธานี ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
94.วรพันธุ์ บุตรโพธิ์ศรี จ.กาฬสินธุ์ ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
95.มนตรี จำรูญบุญ จ.กรุงเทพ ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
96.ฐิติรัตน์ ไชยพลฤทธิ์ จ.กรุงเทพ ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
97.ธเนศ ขับทอง จ.ฉะเชิงเทรา ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
98.ปาณิสรา มะพร จ.ร้อยเอ็ด ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
99.อนุวัฒน์ สิทธิไกร จ.อุทัยธานี ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์
100.สุภาพรรณ จงสู้ จ.บุรีรัมย์ ร้าน JR-Try อนุสาวรีย์

180.183.106.172

แม่ค้าค่า

แม่ค้าค่า

ผู้เยี่ยมชม

swhiteshop@hotmail.com

รัฐมนตรา

รัฐมนตรา

ผู้เยี่ยมชม

fluke_opj@hotmail.com

19 ส.ค. 2554 13:54 #4

รัฐมนตรา วราวุฒิ

202.28.62.245

รัฐมนตรา

รัฐมนตรา

ผู้เยี่ยมชม

fluke_opj@hotmail.com

fahsai

fahsai

ผู้เยี่ยมชม

fahsaika@hotmail.com

19 ส.ค. 2554 14:38 #5

พี่โทรหาเราตั้งหลายรอบ โชคดีที่วันนี้รับสาย

180.183.106.172

fahsai

fahsai

ผู้เยี่ยมชม

fahsaika@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com