มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Last updated: 30 ก.ย. 2554  |  4757 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Chaing Mai University
อักษรย่อ : มช. / CMU
วันสถาปนา : พ.ศ. 2508

ตราประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          
 รูปช้างชูคบเพลิงมีสุภาษิตเป็นภาษาบาลีว่า อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตาอยู่ในกรอบเส้นรอบวงด้านบนและคำว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507” อยู่ด้านล่างตรงกลาง ระหว่างข้อความทั้งสองนี้ มี ดอกสักคั่นกลางปรากฏอยู่ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งมีความหมายดังนี้
            ช้าง เป็นสัตว์ที่มีคุณค่าสูงมากในภาคเหนือ จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือ
            การก้าวย่างของช้าง หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ไม่หยุดยั้ง
            คบเพลิง หมายถึง ความสว่างไสวแห่งปัญญาและวิชาการ
            รัศมี 8 แฉก หมายถึง คณะทั้ง 8 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            พุทธสุภาษิตอตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตามีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตน
            ดอกสัก ปรากฏอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีค่าและมีความอุดมสมบูรณ์ในภาคเหนือ ดอกสักเป็นดอกไม้ขนาดเล็กและอยู่ในพวงใหญ่ มีสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีกลีบดอก 6 กลีบ


ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย  “ต้นทองกวาว”

สีประจำมหาวิทยาลัย “สีม่วงดอกรัก”

Powered by MakeWebEasy.com