มหาวิทยาลัยมหิดล

Last updated: 30 ก.ย. 2554  |  4095 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล/ Mahidol University

อักษรย่อ : MU

วันสถาปนา : พ.ศ. 2486

ตราประจำมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นวงกลม 2 ชั้น โดยวงกลมชั้นในมีพื้นหลังเป็นสีน้ำเงิน ตรงกลางเป็นตราประจำราชสกุลมหิดลสีเหลืองทอง ส่วนวงกลมชั้นนอกนั้นมีพื้นหลังสีขาวตัวอักษรสีเหลืองทองด้านบนเขียนว่า "อตฺ ตานํ อุปมํ กเร" ด้านล่างเขียนว่า "มหาวิทยาลัยมหิดล" คั่นด้วยดอกประจำยามสีเหลืองทอง


ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย  ต้นกันภัยมหิดล ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประทานพระราชวินิจฉัยชี้ขาดให้ "ต้นกันภัยมหิดล" เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2542

สีประจำมหาวิทยาลัย “สีน้ำเงินแก่” เป็นสีแห่งความเป็นราชขัติยนุกูลแห่งบรมราชวงศ์ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนพ.ศ. 2512Powered by MakeWebEasy.com