เครื่องแบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Last updated: 9 ต.ค. 2556  |  28656 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เครื่องแบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


นักศึกษาหญิง
1.เสื้อ คอเชิ้ตสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ไม่โปร่งบางส่วน แขนเสื้อสั้นเหนือศอก
เล็กน้อย ติดเข็มเครื่องหมายและกระดุมมหาวิทยาลัย รูปทรงสุภาพไม่รัดรูป ไม่มีการตกแต่งหรือสกรีนรูปภาพหรือ
ข้อความใดๆ บนเสื้อ และให้เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง
2.กระโปรง ผ้าสีเข้ม (กรมท่าหรือดำ) มีความหนาพอสมควร ไม่มีลวดลายหรือลูกไม้หรือโปร่งบางส่วน รอย
ผ่าประโปรงห้ามสูงเกินเข่า
3.เข็มขัด หนังสีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
4.รองเท้า แบบสุภาพ หุ้มส้น สีเข้มหรือสีขาว ห้ามใส่รองเท้าแตะ


นักศึกษาชาย
1.เสื้อ คอเชิ้ตสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย หรือสกรีนรูปภาพหรือข้อความใดๆ บนเสื้อและให้เก็บชายเสื้อไว้ใน
กางเกง
2.กางเกง ขายาวสีเข้มหรือสีสุภาพ รูปทรงสุภาพ
3.เข็มขัด หนังสีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
4.รองเท้า หุ้มส้นสีเข้ม ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเข้ม ห้ามใส่รองเท้าแตะ


การแต่งกายของนักศึกษาเฉพาะกรณี
1.การเรียนวิชาปฏิบัติการบางคณะ ให้นักศึกษาแต่งกายตามข้อกำหนดการแต่งกายของคณะหรือภาควิชานั้นๆ
2.การแต่งกายเพื่อให้สอดคล้องกับวิชาชีพของบางคณะ เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้นักศึกษาแต่งกายตามข้อกำหนดของคณะนั้นๆ

 

Powered by MakeWebEasy.com